PÂNĂ LA 40% REDUCERE LA PRECOMENZI – DATA ESTIMATĂ DE LIVRARE: 28 FEBRUARIE
Livrare Gratuită Peste 190 De Lei

Politica de confidenţialitate

În ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal, Furnizorul de servicii, în calitate de administrator al datelor, prin prezentul, informează utilizatorii care accesează site-ul web cu privire la datele cu caracter personal gestionate pe site-ul web, la principiile și practicile acestuia aferente informațiilor personale, la organizarea și măsurile tehnice întreprinse în vederea protecției datelor cu caracter personal și metodele și posibilitățile utilizatorului relevant de a-și exercita drepturile.

Furnizorul de servicii gestionează în mod confidențial toate datele cu caracter personal înregistrate, în conformitate cu legislația privind confidențialitatea datelor și recomandările internaționale, precum și prevederile din cadrul acestora. Furnizorul de servicii se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale partenerilor și utilizatorilor săi și, în mod special, să respecte dreptul la autonomie privind activitatea de informare a utilizatorilor site-ului web. Furnizorul de servicii gestionează în mod confidențial toate datele cu caracter personal și întreprinde toate măsurile de siguranță, tehnice și organizaționale, în vederea garantării siguranței datelor.

Furnizorul de servicii poate modifica unilateral acest buletin privind protecția datelor, prin notificarea în prealabil a utilizatorilor site-ului web cu privire la modificările respective. Prevederile modificate vor intra în vigoare pentru utilizatori începând cu prima utilizare a site-ului web după publicarea modificărilor.

Pentru orice întrebări aferente buletinului privind protecția datelor, ne puteți trimite un e-mail la adresa info@kristenhair.ro, iar colegii noștri vă vor răspunde în cel mai scurt timp.

Prin utilizarea site-ului web, utilizatorul acceptă prevederile buletinului privind protecția datelor și este de acord cu gestionarea datelor sale cu caracter personal, după cum sunt detaliate în continuare.

1. Datele Furnizorului de servicii în calitate de Administrator al datelor

Numele furnizorului de servicii: Nova Product Development LLC. (denumit în continuare: Furnizorul de Servicii)

Sediul social al furnizorului de servicii: 2161 Csomad, Kossuth Lajos str. 79.

IBAN: HU81117220102145075400000000
BIC/SWIFT: OTPVHUHB

Număr de înregistrare al companiei: 13-09-194962
Cod de identificare fiscală: HU26500218

Reprezentant/Șef Magazin Online: Nova Product Development LLC.  (Reprezentant al companiei)
E-mail: info@kristenhair.ro

Nr. de înregistrare în registrul de protecție a datelor: NAIH-125880/2017. NAIH-125799/2017.

2. Domeniul de activitate al datelor cu caracter personal, scopul, titlul juridic și perioada gestionării datelor

Datele cu caracter personal pot fi gestionate de Furnizorul de servicii, conform articolului 5 (1) a) Legea CXII din 2011 privind Dreptul la autonomie cu privire la activitatea de informare și libertatea la informare (denumită în continuare Legea privind informarea), și anume, în momentul în care subiectul datelor și-a exprimat consimțământul, și conform Legii CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor din comerțul electronic și societatea informațională.

Furnizorul de servicii nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal oferite, deoarece acest aspect ține de responsabilitatea persoanei care oferă aceste date, a utilizatorului sau a părții contractante. În momentul în care utilizatorul își oferă adresa de e-mail, acesta își asumă responsabilitatea că este singurul care va utiliza serviciul de la adresa de e-mail furnizată. În privința acestui aspect, utilizatorul care furnizează adresa de e-mail va fi responsabil în mod exclusiv pentru toate acțiunile aferente conectărilor cu adresa respectivă.

În vederea facilitării serviciului personalizat, Furnizorul de servicii și furnizorii pentru serviciile externe specifice stochează și reiau un modul cookie, un pachet de date de dimensiuni reduse pe computerul utilizatorului. În cazul în care un browser web returnează un modul cookie stocat anterior, furnizorul de servicii care gestionează modulul cookie poate stabili o legătură între datele stocate în timpul vizitelor actuale ale utilizatorului și cele stocate anterior, însă doar în scopul promovării propriului conținut.

Pentru a oferi un serviciu personalizat, furnizorul de servicii stochează pe computerul utilizatorului un pachet de date de dimensiuni reduse denumit modul cookie. Modulul cookie este adecvat pentru stocarea preferințelor utilizatorului. Utilizatorul poate șterge modulul cookie din computer și îl poate configura să blocheze utilizarea modulelor cookie.

Majoritatea browserelor web au o funcție de Asistență disponibilă în meniu, pentru a-i oferi utilizatorului informații despre cum să

 • blocheze modulele cookie,
 • cum să accepte noi module cookie,
 • cum să configureze noi module cookie pe browserul web sau
 • cum să dezactiveze alte module cookie.

4. Înregistrarea în magazin

În timpul înregistrării, trebuie trimise următoarele date Furnizorului de servicii

Din meniul „Date personale și de profil”

 • Nume
 • E-mail
 • Număr de telefon mobil
 • Data nașterii (nu este obligatorie)

Din meniul „Adresa de livrare”

 • Oraș
 • Cod poștal
 • Adresa, strada
 • Țara

Genul utilizatorului, care nu este un câmp obligatoriu.

Aceste date sunt gestionate de Furnizorul de servicii pentru identificarea utilizatorului și a comenzilor și pentru livrarea acestora. Adresa de e-mail este necesară pentru confirmarea comenzii și alte comunicări. În plus, se poate menționa și o altă adresă de livrare. Datele sunt necesare pentru livrare și facturare, precum și pentru comunicare.

Sistemul generează și îi trimite prin e-mail utilizatorului o parolă de conectare. Parola poate fi modificată din meniul „Datele mele”, după conectarea cu succes. Vă puteți modifica datele cu caracter personal din meniul Datele mele.

La cerere sau după cinci ani de inactivitate, Furnizorul va șterge datele cu caracter personal din sistem.

Prevederile menționate anterior nu afectează respectarea obligațiilor de reținere a datelor pe care legea le impune (de exemplu în contabilitate) și nici gestionarea datelor suplimentare bazată pe înregistrarea sau consimțământul din partea utilizatorului.

Utilizatorii pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal printr-un e-mail la info@kristenhair.ro. Datele cu caracter personal sunt șterse din sistem în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

5. Buletin informativ

Utilizatorii se pot abona la buletinul informativ electronic care în mod normal este trimis săptămânal, din meniul Datele mele de pe site-ul web sau prin alte interfețe pe care Furnizorul de servicii le oferă ad hoc.

Vă puteți dezabona de la buletinele informative, accesând linkul de la finalul buletinului sau pe site-ul web, din meniul Datele mele.

6. Procesarea datelor

În primul rând, Furnizorul de servicii și angajații interni ai acestuia sunt autorizați să vizualizeze datele. Cu toate acestea, aceștia nu vor divulga aceste date niciunui terț.

Furnizorul de servicii poate utiliza un operator de date (de exemplu, un operator de sistem, un contabil).

În cazul unei comenzi, Furnizorul de servicii transferă numele, adresa, adresa de livrare și numărul de telefon introduse împreună cu datele comenzii către următorii Administratori de date:

GLS General Logistics Systems Ungaria Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) în scopuri de livrare, în cazul în care utilizatorul solicită un serviciu de curierat;

7. Procesarea datelor

7.1 Dreptul de a fi informat
Utilizatorul poate solicita informații privind datele cu caracter personal gestionate de Furnizorul de servicii și importante pentru utilizator, prin trimiterea unei scrisori prin poștă sau a unui e-mail la adresa info@kristenhair.ro

La cererea utilizatorului, Furnizorul de servicii va oferi informații privind datele importante ale utilizatorului pe care le gestionează, scopul și motivele de drept pentru gestionarea datelor, durata și părțile care primesc/au primit datele utilizatorului, precum și scopurile menționate. Furnizorul de servicii va oferi în scris informațiile solicitate în termen de 30 de zile de la solicitarea utilizatorului.
Utilizatorul îi poate adresa angajatului Furnizorului de servicii orice întrebare sau comentariu privind gestionarea datelor, utilizând informațiile de contact menționate mai jos.

7.2. Utilizatorul poate solicita ștergerea, corectarea sau blocarea datelor
Utilizatorul are dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea datelor incorecte înregistrate, utilizând informațiile de contact menționate mai jos. Furnizorul de servicii va șterge informațiile în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, situație în care acestea nu mai pot fi recuperate. Ștergerea datelor nu afectează gestionarea datelor impusă de lege (de exemplu, reglementările contabile), date pe care Furnizorul de servicii le va reține în cazul în care este necesar.

În plus, utilizatorul poate solicita blocarea datelor. Furnizorul de servicii va bloca datele cu caracter personal, dacă acest lucru este solicitat de utilizator sau, în funcție de informațiile disponibile, trebuie luat în considerare faptul că ștergerea acestor date poate încălca interesele legitime ale utilizatorului. Datele cu caracter personal care sunt blocate pot fi gestionate atât timp cât există obiectivul de gestionare a datelor care a exclus opțiunea de ștergere a datelor.

Persoanele care trebuie informate cu privire la corectarea, blocarea și ștergerea datelor sunt utilizatorul și toate celelalte părți către care s-au transferat datele în scopul gestionării acestora. Această notificare poate fi omisă în cazul în care omisiunea nu încalcă interesul legitim al utilizatorului cu privire la scopul gestionării datelor.

7.3 Bazându-vă pe Legea privind informarea și Legea V din 2013 din Codul Civil, puteți
contacta Autoritatea națională maghiară pentru protecția datelor și libertatea de informare (1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) sau
revendica drepturile în fața unei instanțe judecătorești.
În cazul în care utilizatorul a introdus datele unui terț în scopul utilizării serviciului sau a provocat prejudicii în timpul utilizării site-ului web, Furnizorul are dreptul să solicite despăgubiri din partea utilizatorului. În această situație, Furnizorul de servicii va asigura asistență rezonabilă autorităților competente, în scopul stabilirii identității persoanei prejudiciate.

Prezentul Buletin privind protecția datelor intră în vigoare începând cu data de 02.02.2018.